Uwaga zawodnicy!
Nawiązaliśmy współpracę z psychologiem sportu, Panią Aleksandrą Zienowicz. Zapraszamy do przeczytania kilku słów na temat psychologii sportu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
607 108 547
zienowicza@gmail.com

Psychologia sportu – wsparcie młodych sportowców w rozwoju kariery!

Są cztery elementy, które stanowią nierozłączną składową sportu. W ich skład wchodzi: technika, taktyka, psychika (mentalność) i motoryka. Aby zawodnik osiągał sukces i radził sobie ze stresem potrzebuje rozwijać się również mentalnie. Gotowość mentalną kształtuje się systematycznie i jest to proces zaplanowany, dopasowany do procesu szkoleniowego.

Na współpracę z psychologiem sportu zdecydowali się między innymi Adam Małysz, Kamil Stoch, Robert Lewandowski czy Anita Włodarczyk, którzy publicznie mówili o roli mentalności w kształtowaniu ich gotowości do rywalizacji. Obecne coraz częściej kluby, związki czy indywidualne jednostki decydują się na pracę z psychologiem, aby maksymalizować swoje osiągnięcia.

Postawa mistrzów stanowi inspirację dla młodszych pokoleń. Na rozwój mentalny coraz częściej decydują się młodzi sportowcy (młodzicy, juniorzy, juniorzy starsi, młodzieżowcy), którzy dostrzegają szereg trudności, z którymi nie zawsze wiedzą jak sobie radzić w perspektywie krótko i długoterminowej.

Badania oraz obserwacje wykazują, że młodzi zawodnicy m. in.: nie radzą sobie ze stresem, mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami czy członkami sztabów szkoleniowych. Co negatywnie wpływa na rywalizację oraz buduje blokady, które uniemożliwiają zwycięstwo. Szereg trudności, wyrzeczeń, z którymi konfrontują się zawodnicy często ich demobilizuje i zniechęca do dalszego rozwoju swojej kariery. Widzą więcej minusów niż korzyści z bycia w sporcie. Bywa, że pracowici i utalentowani (przyszłe nadzieje olimpijskie) zawodnicy rezygnują z trenowania jeszcze przed etapem seniora. Tracąc tym samym szansę na osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Niestety to zjawisko staje się coraz bardziej powszechne.

Młodzi zawodnicy nie radzą sobie z wymaganiami jakie stawia przed nimi współczesny sport. A rodzice, trenerzy, fizjoterapeuci nie zawsze posiadają wiedzę jak wesprzeć mentalność podopiecznego.

Rozwój w sferze mentalnej może przyczynić się do rozwoju szeroko pojętej odporności psychicznej i uzbroić zawodników w narzędzia, metody, techniki, którymi przyszli mistrzowie będą mogli posługiwać się w obliczu presji czy nadmiernych oczekiwań czy kontuzji.

Zarząd

Jarosław Krawczyk

Krzysztof Laskowski

Zobacz również: