Lista osób, które otrzymają dotacje od SKJ na najbliższym szkoleniu z Rudigerem Wassibauerem:
Milewska Julia,
Wintoch Maria,
Czarnecka Zuzanna,
Laskowska Emilia,
Kaźmierczak Łukasz,
Kokot Agnieszka,
Aszyk Wiktoria,
Twerdochlib Ida,
Bogalecka Julia.

Wymienione osoby, zobowiązane są do stawienia się na Hipodromie i pomocy przy treningach w następujących godzinach:
Milewska 9:30 i 12:30
Wintoch, Czarnecka 7:30 i 11:00
Laskowska 12:30
Kaźmierczak, Kokot 12:30 i 14:00
Aszyk, Twerdochlib, Bogalecka 15:20 i 16:30
W przypadku nie wywiązania się z powyższej umowy dotacje zostaną cofnięte.

Możesz również cieszyć się:

Facebook