Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą nr 3/11/2023 w sprawie Wysokości Składek Członkowskich:

Wysokość składki rocznej na 2024 rok, obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, została ustalona na kwotę 180 złotych.

Wpisowe jednorazowe dla nowych członków pozostaje bez zmian i wynosi 60 złotych.

Link do Deklaracji członkowskiej jest do pobrania w zakładce Dokumenty.

Członkowie Sopockiego Klubu Jeździeckiego otrzymują także prawo do zniżek za starty w zawodach organizowanych przez Hipodrom Sopot Sp. z o.o. oraz Sopocki Klub Jeździecki, podane w tabeli niżej ulgi dotyczą WPISOWEGO.

SKŁADKI i DEKLARACJE:

Agnieszka Pawlik + 48 691 835 478

agnieszkapawlik97@gmail.com

POLISA NNW 2024 Signal Iduna.

Zobacz również: